ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok XLI/246/17 Obowiązujący
2 2017-09-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia Gminy Piecki w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Pieckach. XLI/244/17 Obowiązujący
3 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę za czas ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy. XL/243/17 Obowiązujący
4 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz MSI Telekom sp. z o. o. sp. k. XL/242/17 Obowiązujący
5 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. XL/241/17 Obowiązujący
6 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017-2020 XL/238/17 Obowiązujący
7 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Piecki. XL/236/17 Obowiązujący
8 2017-09-04 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N - ul. Przemysłowa w Pieckach”. XL/235/17 Obowiązujący
9 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Piecki. XL/237/17 Obowiązujący
10 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Piecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XL/240/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu