ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2018 – 2025. XLVI/280/18 Obowiązujący
2 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok XLVI/281/18 Obowiązujący
3 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. XLVI/285/18 Obowiązujący
4 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Piecki. XLVI/284/18 Obowiązujący
5 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 4 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piecki. XLVI/283/18 Obowiązujący
6 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Pieckach. XLVI/282/18 Obowiązujący
7 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. XLV/279/17 Obowiązujący
8 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. XLV/278/17 Obowiązujący
9 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. XLV/277/17 Obowiązujący
10 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki. XLV/276/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu