ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XLVIII/304/18 Obowiązujący
2 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w sprawie ustalenia warunków realizacji zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 59 ul. Zwycięstwa w Pieckach od km około 53+623 do km około 54+490” XLVIII/312/18 Obowiązujący
3 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przystąpienia Gminy Piecki do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. XLVIII/313/18 Obowiązujący
4 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku. XLVIII/311/18 Obowiązujący
5 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz INTELLY Niski Stypułkowski Błaszczuk spółka jawna w Olsztynie. XLVIII/310/18 Obowiązujący
6 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA sp. z o. o. w Warszawie XLVIII/309/18 Obowiązujący
7 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XLVIII/308/18 Obowiązujący
8 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Piecki w 2018 roku. XLVIII/307/18 Obowiązujący
9 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/138/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. XLVIII/306/18 Obowiązujący
10 2018-04-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Piecki z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XLVIII/305/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu