ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2017 – 2024 XLIV/265/17 Obowiązujący
2 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok XLIV/266/17 Obowiązujący
3 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. XLIV/269/17 Obowiązujący
4 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Miasto Mrągowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na rekultywację i monitoring składowiska odpadów w Polskiej Wsi. XLIV/268/17 Obowiązujący
5 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Pieckach. XLIV/267/17 Obowiązujący
6 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku. XLIV/264/17 Obowiązujący
7 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. XLIV/263/17 Obowiązujący
8 2017-11-17 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XLIII/257/17 Obowiązujący
9 2017-11-17 Uchwały Rady Gminy W sprawie opłaty targowej oraz zasad jej poboru. XLIII/256/17 Obowiązujący
10 2017-11-17 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty. XLIII/258/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu