Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki na lata 2018-2025 XLV/270/17 Obowiązujący
2 2018-07-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2018 – 2025. L/328/18 Obowiązujący
3 2018-07-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok L/329/18 Obowiązujący
4 2018-07-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA sp. z o. o. w Warszawie L/333/18 Obowiązujący
5 2018-07-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piecki dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piecki w 2018 roku. L/332/18 Obowiązujący
6 2018-07-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zaliczenia działek do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 170014 N Krutyń. L/331/18 Obowiązujący
7 2018-07-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N ulica Przemysłowa w Pieckach” - 0,5 km. L/330/18 Obowiązujący
8 2018-06-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piecki. XLIX/327/18 Obowiązujący
9 2018-06-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Piecki. XLIX/320/18 Obowiązujący
10 2018-06-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Piecki. XLIX/319/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu