ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2017 – 2024 XXXIX/229/17 Obowiązujący
2 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok XXXIX/230/17 Obowiązujący
3 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/141/13 Rady Gminy Piecki z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. XXXIX/231/17 Obowiązujący
4 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piecki. XXXIX/232/17 Obowiązujący
5 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piecki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XXXIX/228/17 Obowiązujący
6 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2016 rok. XXXIX/227/17 Obowiązujący
7 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/16 Rady Gminy Piecki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXVIII/226/17 Obowiązujący
8 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki. XXXVIII/225/17 Obowiązujący
9 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Pieckach na pokrycie straty bilansowej spółki. XXXVIII/223/17 Obowiązujący
10 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N ul. Przemysłowa w Pieckach”. XXXVIII/222/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu