ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej dróg gminnych Gminy Piecki XLVII/297/18 Obowiązujący
2 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem pasa drogowego dróg gminnych, utrzymaniem i ochroną dróg. XLVII/296/18 Obowiązujący
3 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie podziału Gminy Piecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLVII/295/18 Obowiązujący
4 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie podziału Gminy Piecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XLVII/294/18 Obowiązujący
5 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XLVII/293/18 Obowiązujący
6 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat. XLVII/292/18 Obowiązujący
7 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piecki. XLVII/291/18 Obowiązujący
8 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piecki. XLVII/290/18 Obowiązujący
9 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek – etap I” XLVII/288/18 Obowiązujący
10 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2018 rok”. XLVII/289/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu