ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

62/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-28

Tytuł aktu:

W sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki, na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie:

art. 57 ust. 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996)

Treść:

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018
Wójta Gminy Piecki
z dnia 28 maja 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki, na rok szkolny 2018/2019.
 
             Na podstawie art. 57 ust. 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996) - Wójt Gminy Piecki  z a r z ą d z a, co następuje :
 
§ 1. Zatwierdzam arkusze organizacyjne szkół i przedszkola na rok szkolny 2018/2019
– w brzmieniu załączników Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Ustalam następującą liczbę oddziałów i tygodniową liczbę godzin nauczycieli
w poszczególnych placówkach szkolnych :
 
1) Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach - 24 oddziały; 956 godzin,
2) Szkoła Podstawowa w Krutyni - 3 oddziały; 134 godziny,
3) Szkoła Podstawowa w Nawiadach - 9 oddziałów; 351,5 godzin,
4) Szkoła Podstawowa w Dłużcu - 3 oddziały; 147 godzin,
5) Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek”
w Pieckach - 6 oddziałów; 261 godzin,
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom poszczególnych Szkół Podstawowych,
dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Pieckach i dyrektorowi Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Pieckach.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 września  2018 roku.
Zastępca Wójta   
(-) Bożena Wołkowicz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Końpa Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 14:54:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Końpa Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 14:56:23
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 14:56:26
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 14:56:26
Artykuł był wyświetlony: 111 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki