ˆ

Protokoły z sesji Rady Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XLVI/2022 z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Piecki z 22 czerwca 2022 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-15 08:10:08 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Nr XLVI/2022
 
XLVI – nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Piecki, odbytej w dniu 22 czerwca 2022 r. pod przewodnictwem Pana Tomasza Jasinowicza – Przewodniczącego Rady Gminy Piecki.
 
 Transmisja obrad XLVI Sesji Rady Gminy Piecki znajduje się na stronie internetowej Gminy Piecki (https://gminapiecki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki (https://bip.piecki.com.pl)
 
Miejsce posiedzenia: Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Piecki.
Czas trwania obrad: 9:00 – 10:00
W sesji udział wzięli:
- radni Rady Gminy Piecki - wg załączonej listy obecności (nieobecni radni: Emilia Bobińska)
- Wójt Gminy Agnieszka Kurczewska,
- Skarbnik Gminy Agata Naumowicz,
- Sekretarz Gminy Hubert Sadownikow.
 
Streszczenie obrad
 
Przewodniczący Rady Tomasz Jasinowicz dokonał otwarcia XLVI - nadzwyczajnej sesji przy obecności 13 radnych, na ustawowy skład Rady 15 radnych – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu (Załącznik nr 1 i 2), stwierdził zachowanie prawomocności obrad, powitał wszystkich zebranych, po czym przystąpił do realizacji porządku obrad, jak niżej:
 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2022 – 2032;
  2. zmian budżetu gminy na 2022 rok;
  3. zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r.
    w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki;
  4. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Piecki, a Gminą Czarna.
  1. Zamknięcie obrad.
Na obrady dołączyła radna Wiesława Rolka (stan 14 radnych)
 
- Ad. 2 Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2022-2032:
Propozycje zmian przedstawiła Skarbnik Agata Naumowicz, wyjaśniła, że zmiany dotyczą aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022.
W tym momencie Przewodniczący skierował zapytanie do Wójt Agnieszki Kurczewskiej nt. przetargu na stację uzdatniania wody w miejscowości Nawiady. Wójt udzieliła odpowiedzi, iż odbył się drugi przetarg, różnica między pierwszym, a drugim przetargiem jest na plus dla gminy. Jednakże, należy dołożyć ponad 2 mln zł do stacji. Wójt skierowała prośbę do Radnych Gminy Piecki o pozytywne rozpatrzenie tych zmian, które da stałe ciśnienie wody dla wszystkich mieszkańców miejscowości Nawiady. W tym miejscu Wójt zauważyła, że ceny wszędzie rosną, które po części są związane z wojną na Ukrainie i obawia się przyszłorocznego budżetu i zadań inwestycyjnych. Może skończyć się tak, że dokończone zostaną tylko te inwestycjach, które zostały rozpoczęte. Jak podkreśliła jest problem finansowy, nie tylko w naszej gminie, a przetargi są nieprzewidywalne. Dlatego potrzebne są zmiany w WPF, aby dokończyć inwestycję w Nawiadach. Wójt nadmieniła, aby ścieżka rowerowa, która jest w trakcie realizacji projektu zmieściła się w planowanej kwocie.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów:14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 (uchwała Nr XLVI/280/22).
 
b) zmian budżetu gminy na 2022 rok:
Projekt uchwały przedstawiła i szczegółowo omówiła Skarbnik.
Radna Maria Nadolna zapytała o lokalizację masztu w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”. Odpowiedzi udzielił Sekretarz Hubert Sadownikow, wyjaśnił m.in., że maszt będzie zamontowany na placu, przy pomniku naprzeciwko GOK „Pegaz” Piecki.
Radna Małgorzata Kamińska zadała pytanie dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach”. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik, a następnie Wójt, wyjaśniając m. in., że sołectwo zabezpieczyło kwotę ponad 18.000 zł, w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi około 2/3 wartości wyceny kosztorysowej realizacji zadania, a brakująca kwota, tj. 10.000 zł to środki z budżetu gminy. Ponadto Wójt dodała, że z dniem 1 stycznia 2023 roku kończy się ważność dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaty, ponieważ realizacja zadania planowana była wcześniej, ale z uwagi na trudne czasy m. in. pandemiczne, nie zostało zrealizowane.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 (uchwała Nr XLV/281/22).
 
c) zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki:
 
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz. Następnie Wójt wytłumaczyła, że dodatek motywacyjny przysługiwać będzie nauczycielom w czasie trwania urlopu wypoczynkowego
w okresie ferii letnich w miesiącu lipcu i sierpniu, którzy będą świadczyli pracę w tym czasie.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki , po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 12 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 2 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 (uchwała Nr XLVI/282/22).
 
d) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Piecki, a Gminą Czarna:
 
Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła i omówiła Wójt. Wyjaśniła, że współpraca z Gminą Czarna związana będzie z promocją i kulturą, być może z czasem będzie można starać się o wspólne środki unijne. Przewodniczący zwrócił się z prośbą, aby nawiązanie współpracy partnerskiej uwzględniło również młodzież.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Larenta odczytał projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Piecki, a Gminą Czarna, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie – uchwała została podjęta następującą proporcją głosów: 14 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymuję się”; imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 (uchwała Nr XLVI/283/22).
 
W związku z wyczerpaniem tematyki porządku obrad XLVI – nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Piecki, Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad.
 
Na tym protokół zakończono.
 Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Jasinowicz
Protokół sporządziła:
Ewelina Szymańska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-15 08:09:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-15 08:10:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 08:10:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony