ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Piecki o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-18 13:10:07 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Wójta Gminy Piecki o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Piecki ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
Szczegółowe warunki Programu określono w komunikacie na stronie:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Piecki, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa
o udzielenie dotacji.
 1. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.
 2. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:  
 1. wnioski należy składać do Urzędu Gminy Piecki (Piecki, ul. Zwycięstwa 34, sekretariat);
 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do  ogłoszenia;
 3. wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
  1. do 150 000 złotych, 
  2. do 500 000 złotych,
  3. do 3 500 000 złotych.
 4. Wypełnione formularze zgłoszenia składa się:
a) listownie na adres: Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”,
b) osobiście w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, Piecki – pokój nr 7 sekretariat.
 1. Formularze zgłoszeniowe składa się  w terminie od 18 stycznia 2023 r. do dnia 26.01.2023 r. do godz. 1515. ( w związku z wydłużeniem terminu naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zmieniamy termin na złożenie formularza zgłoszeniowego (pkt III.5 ogłoszenia) na 20.02.2023 r. do godz. 15:15).
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Piecki lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Piecki drogą pocztową.
 1. Wniosek powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.
 2. Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 3. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi, a następnie zgłoszenia projektów z najbardziej przygotowaną do realizacji inwestycją.
 4. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 5. Złożenie wniosku nie daje gwarancji otrzymania dotacji.
 1. Warunki podpisania umowy o dotację
  1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Piecki.
  2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Piecki.
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.
UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!
        Wójt Gminy Piecki    
 (-) Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hubert Sadownikow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 13:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 13:10:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-23 13:38:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony