ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/256/17Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/256/17

Szczegóły informacji

XLIII/256/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: XLIII

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-17

Tytuł aktu:

W sprawie opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchylony przez:

LXXI/437/24

Traci moc:

XXV/162/16

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLIII/256/17
RADY GMINY PIECKI
z dnia 17 listopada 2017 r.
 
w sprawie opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:
 
  1. przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki lub kosza – 5,00 zł
  2. przy sprzedaży z łóżka polowego, stołu rozkładanego, namiotu – 7,00 zł
  3. przy sprzedaży ze stoiska stałego (zadaszonego) – 9,00 zł
  4. przy sprzedaży w innych formach, nie wymienionych w pkt. 1-3 – 11,00 zł.
 
§ 3. Terminem płatności opłaty określonej w § 1 jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
 
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 
§ 5. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów z terenu Gminy Piecki.
 
§ 6. Inkasenci, o których mowa w § 5 wpłacają pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Gminy Piecki w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
 
§ 7. Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/162/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
 
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Julita Wróbel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Wróbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-21 07:26:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-21 07:38:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28 13:59:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony