ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/144/20Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/144/20

Szczegóły informacji

XXIV/144/20

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: Kadencja 2018-2024

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Data podjęcia/podpisania: 2020-10-21

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Traci moc:

XV/92/19

Utracił moc przez:

XXXVI/225/21

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Treść:

UCHWAŁA Nr XXIV/144/20
RADY GMINY PIECKI
z dnia 21 października 2020 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni;
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:
  - przeznaczonych pod budownictwo rekreacyjne lub użytkowanych na te cele, a nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
 1. mieszkalnych – 0,81 zł;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,08 zł;
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł;
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł;
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,60 zł, z wyjątkiem:
  - przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 8,37 zł;
  - przeznaczonych na garaże – 5,15 zł;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 wymienionej na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Piecki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Kaczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-27 08:31:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-27 08:31:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 08:18:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony