ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVII/206/14Drukuj informacjęAkt prawny: XLVII/206/14

Szczegóły informacji

XLVII/206/14

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: Kadencja 2010-2014

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2014-04-25

Tytuł aktu:

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie:

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLVII/206/14
RADY GMINY PIECKI
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach pozostałych po przekazaniu gospodarstw rolnych w zamian za emeryturę lub rentę w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.), za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.), za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części wynajmowanych bądź wydzierżawionych przez te instytucje osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,

4) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.),

5) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

6) stanowiące własność komunalną, a nie przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej :*
a) grunty,
b) budynki lub ich części użytkowe oraz mieszkalne,
c) budowle;


7) nieruchomości i ich części (grunty, budynki, budowle) zajęte pod cmentarze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/179/09 Rady Gminy Piecki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Brodzik  
* stwierdzenie nieważności pkt 6 Uchwałą Nr 0102-102/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 maja 2014 r.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Kaczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Kaczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-30 12:50:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-30 12:54:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-16 14:50:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony