ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-07-14 10:13:00
Data i godzina przetargu
2022-08-23 08:00:00
Dotyczy
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 348, położonej w obrębie Nawiady, o ogólnej powierzchni 1,9800 ha, księga wieczysta OL1M/00017532/1
Cena wywoławcza
Ustala się wartość wywoławczą czynszu (w oparciu o zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego) za przedmiot dzierżawy w wysokości 392,00 zł netto rocznie. Do wylicytowanej wartości czynszu dzierżawnego nie zostanie doliczony podatek VAT - zwolnione z VAT. Wysokość postąpienia wynosi 20,00 zł. Ostateczna wysokość czynszu wyłoniona zostanie w wyniku przetargu.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • ogłoszenie I przet. dzierżawa dz.348 Nawiady (PDF, 92.4 KiB)