ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2024-04-25 11:02:00
Data i godzina przetargu
2024-06-05 10:00:00
Dotyczy
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 765/5 o pow. 0,0187 ha, położonej w obrębie Piecki, gmina Piecki.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych,00/100). Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży ( na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%). Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpłaty na rachunek bankowy Gminy Piecki, wskazany w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują każdorazowo uczestnicy przetargu. Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący przed rozpoczęciem licytacji.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie (PDF, 126.3 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2024-04-25 10:56:00
Data i godzina przetargu
2024-06-05 11:00:00
Dotyczy
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 311/1, położonej w obrębie Dłużec, o ogólnej powierzchni 0,0723 ha,
Cena wywoławcza
Ustala się wartość wywoławczą czynszu (w oparciu o zarządzenie nr 165/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z mienia komunalnego) za przedmiot dzierżawy w wysokości 2 349,75 zł netto rocznie. Do wylicytowanej wartości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują każdorazowo uczestnicy przetargu. Minimalną wysokość postąpienia podaje przewodniczący przed rozpoczęciem licytacji. Ostateczna wysokość czynszu wyłoniona zostanie w wyniku przetargu.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie (PDF, 111.9 KiB)