ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2909
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 194625
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 181907
Związane z ochroną środowiska 18
Pozostałe 3107
Organy Gminy 62
Wójt 19182
Rada Gminy 7052
Przewoniczący 4184
Skład Rady 4803
Komisje 10673
Informacje o posiedzeniach 50099
Protokoły z sesji Rady Gminy 84427
Struktura Gminy 12526
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 22655
Gminne instytucje kultury 1551
Posiadające osobowość prawną 3164
Służby, Inspekcje, Straże 5266
Jednostki pomocnicze 11313
Urząd 32336
Dane podstawowe 7325
Statut Gminy 4732
Regulamin organizacyjny 4911
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 5825
Skarbnik 4542
Sekretarz 3718
Referaty i stanowiska 6452
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3931
Referat Finansowy 3770
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 698
Urząd Stanu Cywilnego 2927
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 3410
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2466
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2190
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1915
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2232
Struktura organizacyjna 4647
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 201
Akty prawne 635603
Uchwały Rady Gminy 463965
Zarządzenia Wójta 503782
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Użyczenia 2018 117
Dzierżawy 2018 2689
Dzierżawy 2016 22337
Dzierżawy 2014 7052
Dzierżawy 2017 4015
Dzierżawy 2013 14598
Dzierżawy 2015 18461
Dzierżawy 2012 6971
Dzierżawy 2011 10007
Dzierżawy 2010 8354
Najem 2017 6338
Najem 2018 1881
Sprzedaż 151168
Mienie komunalne 8629
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 766
System Informacji Przestrzennej 5843
Procedury załatwiania spraw 68382
Referaty / Stanowiska 38674
Sprawy 51171
Podatki i opłaty 56
Podatki i opłaty w roku 2018 1243
Podatki i opłaty w roku 2017 1363
Podatki i opłaty w roku 2014 3142
Podatki i opłaty w roku 2016 5291
Podatki i opłaty w roku 2013 4414
Podatki i opłaty w roku 2012 3682
Podatki i opłaty w roku 2015 2801
Podatki i opłaty w roku 2011 2441
Podatki i opłaty w roku 2010 3456
Podatki i opłaty w roku 2009 3271
Deklaracje informacje i wnioski - 2018 2184
Wykazy 3683
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2018 roku 236
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 5716
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 8125
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 9953
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 6456
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 7029
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 7314
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 4498
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 8806
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3464
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2762
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1407
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2996
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3249
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 3187
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2018
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2523
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2680
Majątek i finanse 81
Budżet 2018 912
Budżet 2017 4373
Budżet 2016 4005
Budżet 2013 4059
Budżet 2014 3906
Budżet 2011 4618
Budżet 2015 4105
Budżet 2012 6640
Budżet 2010 4518
Sprawozdania 4279
2018 139
2017 1667
2016 4104
2015 5328
2014 7941
2013 17388
2012 3442
2011 2712
do 2010 5235
Opinie RIO 4667
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4263
Usuwanie azbestu 2018 688
Usuwanie azbestu 2017 5466
Usuwanie azbestu 2016 2166
Usuwanie azbestu 2015 1896
Usuwanie azbestu 2014 4380
Obwieszczenia 70678
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2018 701
2017 3235
2016 15509
2014 5640
2015 17066
2013 11148
2012 15779
2011 16107
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1738
Gospodarka odpadami 24498
Harmonogram odbioru odpadów 43832
Wzór deklaracji i oświadczenia 4585
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 11967
Analiza stanu gospodarki odpadami 1862
Akty prawne 1396
Rejestry i wykazy 558
Zasady segregacji odpadów 154
Informacje 329
Plany, Programy 7964
Bezdomne zwierzęta 16992
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 9530
Ewidencja przedsiębiorstw 3573
Koncesje alkoholowe 2329
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 55849
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 35426
Strategie, programy, raporty, opracowania 55492
Kontrole 4023
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 12093
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2875
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 11464
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 2017
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 7829
Wybory Samorządowe 2014 23877
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 10605
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2233
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 10597
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 9664
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4748
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 3407
Obchód przedspisowy 1773
Informacje na temat NSP 2011 3087
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1729
Ostrzeżenia meteorologiczne 26561
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 5385
2017 13964
2016r. 4428
2015r. 10506
2014 999
2013 838
Konsultacje społeczne 22527
Wnioski do pobrania 25690
Informacje nieudostępniane 4361
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1400
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 1938
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 178
Petycje 2
Prawo 1817
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 785
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 2103
Oświata 1261
Cmentarze komunalne 565
Posterunek Policji w Pieckach 344

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5542
Rejestr zmian 384076
Redakcja Biuletynu 3498
Instrukcja obsługi 3228
Pliki do pobrania 3907
Mapa serwisu 3181

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 31225
Nabory i konkursy 83608
Zamówienia publiczne 196245
Zamówienia z wolnej ręki 2027
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 986
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 3651
Rekrutacja 4765
Zamówienia 18244
Gospodarka odpadami 6239
Usuwanie azbestu 2018 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2532
RODO 1
Klauzule informacyjne 365
Przepisy 398

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki