ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2758
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 177606
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 155090
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2800
Organy Gminy 62
Wójt 17929
Rada Gminy 6702
Przewoniczący 3815
Skład Rady 4337
Komisje 9548
Informacje o posiedzeniach 41389
Protokoły z sesji Rady Gminy 75221
Struktura Gminy 11468
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 17811
Gminne instytucje kultury 1231
Posiadające osobowość prawną 2941
Służby, Inspekcje, Straże 4736
Jednostki pomocnicze 10017
Urząd 30299
Dane podstawowe 6511
Statut Gminy 4203
Regulamin organizacyjny 4251
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 5226
Skarbnik 4063
Sekretarz 3408
Referaty i stanowiska 6100
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3656
Referat Finansowy 3359
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 474
Urząd Stanu Cywilnego 2587
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 3110
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2208
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2017
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1783
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2053
Struktura organizacyjna 4072
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 538351
Uchwały Rady Gminy 380880
Zarządzenia Wójta 404768
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2018 605
Dzierżawy 2017 2521
Dzierżawy 2016 18954
Dzierżawy 2014 6141
Dzierżawy 2013 13062
Dzierżawy 2015 16388
Dzierżawy 2012 6378
Dzierżawy 2011 9238
Dzierżawy 2010 7790
Najem 2017 5396
Najem 2018 645
Sprzedaż 134442
Mienie komunalne 7537
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 498
System Informacji Przestrzennej 5147
Procedury załatwiania spraw 59386
Referaty / Stanowiska 31222
Sprawy 43490
Podatki i opłaty 55
Podatki i opłaty w roku 2018 616
Podatki i opłaty w roku 2017 1118
Podatki i opłaty w roku 2014 2894
Podatki i opłaty w roku 2016 4939
Podatki i opłaty w roku 2013 4102
Podatki i opłaty w roku 2012 3421
Podatki i opłaty w roku 2015 2532
Podatki i opłaty w roku 2011 2290
Podatki i opłaty w roku 2010 3129
Podatki i opłaty w roku 2009 2920
Deklaracje informacje i wnioski - 2018 1726
Wykazy 2882
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 4146
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 7124
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 9307
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 5782
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 6455
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 6784
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 4139
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 8236
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3239
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2353
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1278
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2512
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2865
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 2771
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1756
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2135
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2394
Majątek i finanse 81
Budżet 2018 349
Budżet 2017 3359
Budżet 2016 3560
Budżet 2013 3722
Budżet 2014 3636
Budżet 2011 4287
Budżet 2015 3491
Budżet 2012 6142
Budżet 2010 4025
Sprawozdania 4272
2017 957
2016 3431
2015 4767
2014 6738
2013 15353
2012 2898
2011 2310
do 2010 4553
Opinie RIO 3058
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3831
Usuwanie azbestu 2018 247
Usuwanie azbestu 2017 4165
Usuwanie azbestu 2016 1876
Usuwanie azbestu 2015 1591
Usuwanie azbestu 2014 3923
Obwieszczenia 60777
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2018 140
2017 2021
2016 12149
2014 4657
2015 14172
2013 9909
2012 13071
2011 13663
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1603
Gospodarka odpadami 22736
Harmonogram odbioru odpadów 33743
Wzór deklaracji i oświadczenia 3658
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 10911
Analiza stanu gospodarki odpadami 1441
Akty prawne 786
Rejestry i wykazy 90
Plany, Programy 7047
Bezdomne zwierzęta 14340
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 8636
Ewidencja przedsiębiorstw 3107
Koncesje alkoholowe 1854
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 47716
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 31744
Strategie, programy, raporty, opracowania 49023
Kontrole 3711
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 11242
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2628
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 10477
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1871
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 7101
Wybory Samorządowe 2014 21206
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 9657
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2026
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 9610
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 8678
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4433
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 3081
Obchód przedspisowy 1591
Informacje na temat NSP 2011 2665
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1552
Ostrzeżenia meteorologiczne 18097
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 1256
2017 12270
2016r. 3959
2015r. 9651
2014 810
2013 703
Konsultacje społeczne 19485
Wnioski do pobrania 23536
Informacje nieudostępniane 4051
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1284
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 1499
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 144
Petycje 2
Prawo 1432
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 599
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 1641
Oświata 987
Cmentarze komunalne 208

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5307
Rejestr zmian 323619
Redakcja Biuletynu 3289
Instrukcja obsługi 2968
Pliki do pobrania 3535
Mapa serwisu 2929

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 27954
Nabory i konkursy 72338
Zamówienia publiczne 153408
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 3208
Rekrutacja 4140
Zamówienia 16190
Gospodarka odpadami 5924
Usuwanie azbestu 2018 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2026

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki