Statystyka - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2976
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 202260
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 193876
Związane z ochroną środowiska 18
Pozostałe 3223
Organy Gminy 62
Wójt 19661
Rada Gminy 7209
Przewoniczący 4353
Skład Rady 5002
Komisje 11133
Informacje o posiedzeniach 53359
Protokoły z sesji Rady Gminy 88311
Struktura Gminy 12916
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 24614
Gminne instytucje kultury 1635
Posiadające osobowość prawną 3280
Służby, Inspekcje, Straże 5456
Jednostki pomocnicze 11864
Urząd 33304
Dane podstawowe 7657
Statut Gminy 4951
Regulamin organizacyjny 5187
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 6112
Skarbnik 4726
Sekretarz 3845
Referaty i stanowiska 6640
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 4101
Referat Finansowy 3993
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 815
Urząd Stanu Cywilnego 3117
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 3549
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2565
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2283
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1979
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2317
Struktura organizacyjna 4843
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 322
Akty prawne 686572
Uchwały Rady Gminy 507105
Zarządzenia Wójta 550786
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Użyczenia 2018 257
Dzierżawy 2018 3838
Dzierżawy 2016 23751
Dzierżawy 2014 7490
Dzierżawy 2017 4699
Dzierżawy 2013 15176
Dzierżawy 2015 19320
Dzierżawy 2012 7238
Dzierżawy 2011 10287
Dzierżawy 2010 8578
Najem 2017 6717
Najem 2018 2556
Sprzedaż 159063
Mienie komunalne 8979
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 835
System Informacji Przestrzennej 6162
Procedury załatwiania spraw 71496
Referaty / Stanowiska 41313
Sprawy 53899
Podatki i opłaty 56
Podatki i opłaty w roku 2018 1523
Podatki i opłaty w roku 2017 1465
Podatki i opłaty w roku 2014 3245
Podatki i opłaty w roku 2016 5406
Podatki i opłaty w roku 2013 4525
Podatki i opłaty w roku 2012 3786
Podatki i opłaty w roku 2015 2883
Podatki i opłaty w roku 2011 2507
Podatki i opłaty w roku 2010 3609
Podatki i opłaty w roku 2009 3419
Deklaracje informacje i wnioski - 2018 2352
Wykazy 3916
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2018 roku 654
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 6399
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 8523
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 10308
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 6703
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 7342
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 7588
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 4728
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 9090
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3582
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2957
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1466
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3213
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3455
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 3407
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2148
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2711
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2811
Majątek i finanse 81
Budżet 2018 1215
Budżet 2017 4837
Budżet 2016 4213
Budżet 2013 4169
Budżet 2014 4008
Budżet 2011 4740
Budżet 2015 4370
Budżet 2012 6854
Budżet 2010 4715
Sprawozdania 4281
2018 351
2017 2092
2016 4515
2015 5589
2014 8412
2013 18364
2012 3612
2011 2842
do 2010 5496
Opinie RIO 5237
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4424
Usuwanie azbestu 2018 874
Usuwanie azbestu 2017 5976
Usuwanie azbestu 2016 2230
Usuwanie azbestu 2015 1985
Usuwanie azbestu 2014 4575
Obwieszczenia 74431
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2018 927
2017 3698
2016 16866
2014 6040
2015 18446
2013 11767
2012 16825
2011 17104
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1796
Gospodarka odpadami 25181
Harmonogram odbioru odpadów 50812
Wzór deklaracji i oświadczenia 4963
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 12352
Analiza stanu gospodarki odpadami 2019
Akty prawne 1569
Rejestry i wykazy 892
Zasady segregacji odpadów 233
Informacje 563
Plany, Programy 8262
Bezdomne zwierzęta 18222
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 9858
Ewidencja przedsiębiorstw 3722
Koncesje alkoholowe 2517
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 58975
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 36612
Strategie, programy, raporty, opracowania 58053
Kontrole 4131
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 12436
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2968
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 11782
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 2057
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 8143
Wybory Samorządowe 2014 24738
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 11018
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2293
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 11044
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 10093
Wybory Samorządowe 2018 48
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4864
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 3491
Obchód przedspisowy 1833
Informacje na temat NSP 2011 3280
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1800
Ostrzeżenia meteorologiczne 30248
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 7463
2017 14539
2016r. 4574
2015r. 10930
2014 1061
2013 898
Konsultacje społeczne 23778
Wnioski do pobrania 26691
Informacje nieudostępniane 4473
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1449
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 2125
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 199
Petycje 2
Prawo 1963
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 865
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 2291
Oświata 1392
Cmentarze komunalne 728
Posterunek Policji w Pieckach 513

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5635
Rejestr zmian 422293
Redakcja Biuletynu 3585
Instrukcja obsługi 3328
Pliki do pobrania 4022
Mapa serwisu 3293

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 32854
Nabory i konkursy 88306
Zamówienia publiczne 213622
Zamówienia z wolnej ręki 3009
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1512
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 3817
Rekrutacja 5011
Zamówienia 19055
Gospodarka odpadami 6391
Usuwanie azbestu 2018 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2730
RODO 1
Klauzule informacyjne 575
Przepisy 1157

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki