ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2852
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 187108
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 169256
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2949
Organy Gminy 62
Wójt 18705
Rada Gminy 6909
Przewoniczący 4018
Skład Rady 4604
Komisje 10149
Informacje o posiedzeniach 46069
Protokoły z sesji Rady Gminy 80058
Struktura Gminy 12044
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 20555
Gminne instytucje kultury 1430
Posiadające osobowość prawną 3074
Służby, Inspekcje, Straże 5036
Jednostki pomocnicze 10727
Urząd 31267
Dane podstawowe 6971
Statut Gminy 4534
Regulamin organizacyjny 4627
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 5592
Skarbnik 4366
Sekretarz 3584
Referaty i stanowiska 6293
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3804
Referat Finansowy 3612
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 606
Urząd Stanu Cywilnego 2787
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 3272
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2351
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2118
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1851
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2163
Struktura organizacyjna 4397
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 588496
Uchwały Rady Gminy 421901
Zarządzenia Wójta 455788
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2018 1719
Dzierżawy 2017 3379
Dzierżawy 2016 20819
Dzierżawy 2014 6635
Dzierżawy 2013 13934
Dzierżawy 2015 17546
Dzierżawy 2012 6660
Dzierżawy 2011 9644
Dzierżawy 2010 8072
Najem 2017 5919
Najem 2018 1332
Sprzedaż 142613
Mienie komunalne 8173
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 663
System Informacji Przestrzennej 5511
Procedury załatwiania spraw 64601
Referaty / Stanowiska 35406
Sprawy 47750
Podatki i opłaty 56
Podatki i opłaty w roku 2018 985
Podatki i opłaty w roku 2017 1271
Podatki i opłaty w roku 2014 3051
Podatki i opłaty w roku 2016 5172
Podatki i opłaty w roku 2013 4303
Podatki i opłaty w roku 2012 3574
Podatki i opłaty w roku 2015 2706
Podatki i opłaty w roku 2011 2388
Podatki i opłaty w roku 2010 3323
Podatki i opłaty w roku 2009 3115
Deklaracje informacje i wnioski - 2018 1998
Wykazy 3267
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 5022
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 7733
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 9632
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 6160
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 6714
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 7055
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 4336
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 8534
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3355
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2584
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1347
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2781
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3089
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 3020
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1896
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2364
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2561
Majątek i finanse 81
Budżet 2018 704
Budżet 2017 3916
Budżet 2016 3841
Budżet 2013 3930
Budżet 2014 3805
Budżet 2011 4498
Budżet 2015 3839
Budżet 2012 6456
Budżet 2010 4316
Sprawozdania 4278
2017 1377
2016 3787
2015 5073
2014 7254
2013 16146
2012 3199
2011 2526
do 2010 4886
Opinie RIO 3968
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4079
Usuwanie azbestu 2018 482
Usuwanie azbestu 2017 4883
Usuwanie azbestu 2016 2063
Usuwanie azbestu 2015 1793
Usuwanie azbestu 2014 4200
Obwieszczenia 66257
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2018 478
2017 2787
2016 14055
2014 5245
2015 15840
2013 10626
2012 14631
2011 15019
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1684
Gospodarka odpadami 23714
Harmonogram odbioru odpadów 37578
Wzór deklaracji i oświadczenia 4138
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 11468
Analiza stanu gospodarki odpadami 1644
Akty prawne 1160
Rejestry i wykazy 269
Plany, Programy 7587
Bezdomne zwierzęta 15631
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 9152
Ewidencja przedsiębiorstw 3387
Koncesje alkoholowe 2135
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 51946
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 33804
Strategie, programy, raporty, opracowania 52511
Kontrole 3906
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 11694
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2777
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 11020
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1961
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 7501
Wybory Samorządowe 2014 22685
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 10148
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2159
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 10170
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 9192
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4619
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 3271
Obchód przedspisowy 1710
Informacje na temat NSP 2011 2939
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1668
Ostrzeżenia meteorologiczne 22903
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 3194
2017 13234
2016r. 4243
2015r. 10100
2014 939
2013 778
Konsultacje społeczne 21171
Wnioski do pobrania 24670
Informacje nieudostępniane 4246
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1360
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 1777
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 164
Petycje 2
Prawo 1675
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 702
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 1910
Oświata 1136
Cmentarze komunalne 424
Posterunek Policji w Pieckach 165

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5437
Rejestr zmian 350670
Redakcja Biuletynu 3396
Instrukcja obsługi 3142
Pliki do pobrania 3753
Mapa serwisu 3057

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 29591
Nabory i konkursy 78638
Zamówienia publiczne 174592
Zamówienia z wolnej ręki 1003
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 498
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 3488
Rekrutacja 4498
Zamówienia 17308
Gospodarka odpadami 6061
Usuwanie azbestu 2018 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2300

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki